Site Search : Go

Verti-Drain 2216&2220

 

型号
VD2216
VD2220
工作宽度
1.60 m (63”)
2.08 m (82”)
工作深度
最深达 225 mm (9”)
最深达 225 mm (9”)
PTO转速在540转时,拖拉机速度:
孔间距 65 mm (2.6”)
孔间距 90 mm (3 1/2”)
孔间距 130 mm (5.1”)
 
最大 1.79 km/h (1.1 mph) 最大 2.48 km/h (1.5 mph) 最大 3.58 km/h (2.1 mph)
 
最大 1.79 km/h (1.1 mph) 最大 2.48 km/h (1.5 mph) 最大 3.58 km/h (2.1 mph)
PTO轴最大转速:
540 /
540 /
重量
840公斤 (1851 )
1030公斤 (2270 )
孔间距(边到边)
打孔针
65 毫米
12 毫米
65 毫米
12 毫米
孔间距(边到边)
打孔针
130毫米
18 毫米
130毫米
18 毫米
前进方向孔间距
25-195 毫米
25-195 毫米
拖拉机要求
45马力,
最小举升力1050 公斤 (2314 )
50马力,
最小举升力1300 公斤 (2866 )  
最大工作效率:
孔间距 65 mm (2.6”)
孔间距 90 mm (3 1/2”)
孔间距 130 mm (5.1”)
最大 2796 m²/h (30096 ft²/hr) 最大 3871 m²/h (41672 ft²/hr) 最大 5592 m²/h (60193 ft²/hr)
最大3728 m²/h (40128 ft²/hr)
最大5162 m²/h (55562 ft²/hr)
最大7456 m²/h (80257 ft²/hr)
机器尺寸
1210 x 1700 x 900 mm (47.6” x 66.9” x 35.4”)
1210 x 2220 x 900 mm (47.6” x 87.4” x 35.4”)
最大打孔针尺寸
实心针 24 x 225 mm (1”x 9”)
空心针 25 x 225 mm (1”x 9”)
实心针 24 x 225 mm (1”x 9”)
空心针 25 x 225 mm (1”x 9”)
三点连接
3-point CAT. 1/2
3-point CAT. 1/2
齿轮箱油
EP 00
EP 00